Reetta Partanen

REETTA PARTANEN

KANKAANPÄÄ
KUVATAITEILIJA, SOSIONOMI,
KUVATAIDETERAPEUTTISTEN
MENETELMIEN OHJAAJA

 

Ihanteitani ovat: Viisaus, joka huomioi faktan lisäksi
intuitiivisen tiedon.
Kulttuuri ja luovuus eri ilmenemismuodoissaan.
Rakkaus, kunnioitus, rohkeus, intohimo ja ilo.

Seuraavaksi haluan tutkia: Maatiaislajikkeita,

paikallisidentiteettiä ja nomadeja.
Välitilaa, aistien (vuoro)vaikutusta,
dialogia sen laajassa merkityksessä,

ajan muutosta ja hetkeen keskittymistä.

Unelmieni työpaja: Ei vaikuta vain tänään,

vaan antaa jotain myös huomenna.
Rentoudun: Kiirenkin keskellä keskittymällä hengitykseeni.
Taiteessa minulle on tärkeintä: Kokemus.

 

“Mitä tänään leikittäisiin?”

 

ARJEN kuvioissa huomaa, että kohtaamiset ihmisten kanssa voivat jäädä hyvin pintapuoliseksi. Sanoja käyttämällä jokin oleellinen piirre, tapahtuma, kokemus tai tunne voi jäädä huomaamatta. Työpajani tarjoavatkin mahdollisuuden uuteen vinkkeliin suhteessa itseen ja ihmisyyteen ja antavat erilaisen keinon kommunikointiin. Luovuus auttaa löytämään uusia näkökulmia elämän eri osa-alueilla, koska sen keinoin voidaan esittää kysymyksiä ja oivalluksia vastausten sijaan. Yhtäkkiä joku tilanne ei olekaan enää hankala tai toinen ihminen niin erilainen ja vieras. Ja kun jotain itsestään luo ensin nähtäväksi tai vaikka kuulluksi, on sitä helpompi alkaa kuvailemaankin.

Työpajoissani on mahdollisuus keskittyä kiireen keskeltä tähän hetkeen ja antaa tilaa kokemuksille. Oikeastaan luovuus onkin paljon enemmän kuin jonkin teoksen esilletuonti. Se on silmien ja sydämen auki pitämistä itseensä ja ympäristöönsä. Ja vaikka taide näin kerrottuna onkin vakavaa, se on yhtälailla virkistävää heittäytymistä, seikkailua, uusien näkökulmien löytämistä. Se onkin yllättäen hauskaa, vakavaa seikkailua, jonka pyörteissä on hyvä olla.

Psykiatri C. G. Jung ilmaisi aikoinaan asian näin:

”Äly ei luo mitään uutta vaan vaistomainen leikkimieli, joka tottelee sisäistä tarvetta. Luova mieli leikkii rakastamiensa kohteiden kanssa.”

 

Reetan työpajat

PIENEN SALAISUUS

reetta partanen

RUOKAKAAPIN UUDET VÄRIT

reetta partanen